Страници

2017-07-12

Анализ на българската фондова борса към юли 2017 г.


Седмично изменение на индекса Sofix за период от 5 години
Седмично изменение на индекса Sofix за период от 5 години
Горната графика показва изменението на индекса Sofix на седмична база за последните 5 години. Нарочно пропускам по-кратките периоди, защото и на тази графика се вижда, че през последните няколко месеца борсата ни системно се движи нагоре.

За момента няма опасения от спад, защото преминахме границата от 600-620 пункта, където бихме могли да имаме двоен връх. Имаме много добре оформен възходящ тренд с тенденция този тренд да продължи.

Преди няколко месеца разработих софтуер, който да ми показва движението на дяловете на няколко интересни за мен договорни фондове. Повече подробности за софтуера има тук:


Сега по сравнително лесен начин мога да следя и движението на вложенията в договорните фондове. Ето какво виждаме за ДФ ОББ Премиум Акции.

Брой дялове и цена за ДФ ОББ Премиум Акции
Брой дялове и цена за ДФ ОББ Премиум Акции

Ето какво виждаме и за ДФ ДСК Баланс.

Брой дялове и цена за ДФ ДСК Баланс
Брой дялове и цена за ДФ ДСК Баланс

И при двата фонда имаме системно повишаване на броя на издадените дялове, а общото наблюдение при почти всички балансирани и високорискови фондове е, че броят издадени дялове през последните месеци расте. Или казано по-просто - на БФБ все още има инвеститори, които наливат свежи пари и няма индикации в близките месеци тази тенденция да се обърне в негативна посока.

Естествено, нямаме гаранция, че в близките седмици и месеци всичко ще продължи да расте, но поне за момента, чисто графично, а и на база издадените дялове по договорните фондове, няма индикации за обръщане на тренда, който все още е силно положителен.

Накратко - трендът е силно положителен и аз съм оптимист, че до края на годината ще видим още ръст на БФБ, който ще бъде подкрепен от добрите финансови отчети за второто и третото тримесечие.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.