Страници

2017-07-12

Анализ на българската фондова борса към юли 2017 г.


Седмично изменение на индекса Sofix за период от 5 години
Седмично изменение на индекса Sofix за период от 5 години
Горната графика показва изменението на индекса Sofix на седмична база за последните 5 години. Нарочно пропускам по-кратките периоди, защото и на тази графика се вижда, че през последните няколко месеца борсата ни системно се движи нагоре.

2017-07-01

Как да започнем да търгуваме с акции на българската фондова борса (БФБ)

По този въпрос съм писал и преди, други хора също са писали. Не пречи пак да си поговорим по темата.

Накратко, ето каква е процедурата.

За търговия на борсата ви е необходим инвестиционен посредник (ИП). Звъните или пишете мейл, казвате, че искате да търгувате на БФБ и си уреждате среща в офиса на съответния ИП.

Актуален списък на лицензираните инвестиционни посредници