Страници

2017-07-12

Анализ на българската фондова борса към юли 2017 г.


Седмично изменение на индекса Sofix за период от 5 години
Седмично изменение на индекса Sofix за период от 5 години
Горната графика показва изменението на индекса Sofix на седмична база за последните 5 години. Нарочно пропускам по-кратките периоди, защото и на тази графика се вижда, че през последните няколко месеца борсата ни системно се движи нагоре.

2017-07-01

Как да започнем да търгуваме с акции на българската фондова борса (БФБ)

По този въпрос съм писал и преди, други хора също са писали. Не пречи пак да си поговорим по темата.

Накратко, ето каква е процедурата.

За търговия на борсата ви е необходим инвестиционен посредник (ИП). Звъните или пишете мейл, казвате, че искате да търгувате на БФБ и си уреждате среща в офиса на съответния ИП.

Актуален списък на лицензираните инвестиционни посредници

2017-06-24

P2P кредитиране - Klear Lending - инвеститорско ревю

Да започна с един disclaimer - това не е нито реклама, нито антиреклама на Klear Lending. Всичко написано отразява моето лично мнение за Клиър от чисто инвеститорска гледна точка. Ако някой го интересува да тегли кредит, не е попаднал на правилното място за ревю на компанията.

Ето накратко какво ми допадна в Клиър:
  1. Отлична комуникация от тяхна страна през социалните медии, в частност през Facebook.
  2. Бизнес моделът им е прост за разбиране.
  3. "Клиър Лендинг АД" наистина присъства в регистъра на финансовите институции на БНБ.
  4. В блога на Клиър има много интересни и полезни статии за p2p кредитирането и p2p инвестирането в кредити.
  5. Страхотна онлайн платформа! Давам им оценка 10 от 10. Явно са я мислили хора.
  6. Инвестициите в Клиър се правят в български левове, съответно разходите за банков превод са пренебрежимо малки.
  7. От страна на Клиър много добре са се постарали да е ясно какви са финансовите рискове за инвеститорите.
  8. От страна на Клиър много добре са се постарали инвеститорите задължително да диверсифицират инвестициите си.
  9. Инвеститорите имат възможност да избират рисковия профил на кредитите, в които да инвестират.

2017-03-04

Анализ на българската фондова борса към март 2017 г.

В предишния си анализ от септември 2016 г. споделих мнение, че техническата картина на БФБ е положителна с тенденция за още по-силно положително развитие. Нека видим какво се случи през последните няколко месеца и каква е техническата картина към настоящия момент.

Седмично изменение на индекса Sofix за период от пет години
Седмично изменение на индекса Sofix за период от пет години