Страници

2016-09-24

Анализ на българската фондова борса към септември 2016 г.

Седмично изменение на индекса SOFIX за период от една година
Седмично изменение на индекса Sofix за период от една година
Горната графика показва изменението на индекса Sofix на седмична база за период от една година. Вече лесно се забелязва, че трендът е възходящ от няколко месеца. От чисто техническа гледна точка има няколко много положителни индикатора, които сочат, че трендът ще се задържи.

Освен пресичането на SMA(10) над SMA(30), което се случи преди няколко месеца, вече имаме и пробив на SMA(30) над SMA(60). Класическият технически анализ казва, че при пробив на по-лека SMA крива над по-тежка такава, това е сигнал за покупка, Е, аз не използвам класически технически анализ, а моя разновидност, която ми помага да определя посоката и силата на тренда. Посоката се вижда, че е нагоре, но какво да кажем за силата на тренда?

Определям дългосрочната сила на тренда на база векторната посока на SMA кривите. В този конкретен случай векторната посока на SMA кривите за 10, 30 и 60 периода, сочи, че трендът е положителен. Специално за SMA(60) това се забелязва трудно, тъй като графиката за последните 3 седмици показва абсолютно права линия (оптически изглежда като линия надолу, но в действителност е права линия) с приложен anti-aliasing алгоритъм за изглаждане.

Ето стойностите на SMA(60) за последните 10 периода, т.е. за последните 10 седмици:

 • 452.3
 • 451.8
 • 451.3
 • 450.9
 • 450.7
 • 450.6
 • 450.5
 • 450.5
 • 450.5
 • 450.7
С червен цвят съм отбелязал низходящата векторна посока. Следват 3 поредни седмици, където стойността на SMA(60) е 450.5 пункта, а вече от 2 седмици наблюдаваме SMA(60) вектор във възходяща посока.

Следвайки този подход лесно се вижда, че SMA(100) все още е с векторна низходяща посока. Също така, нито една от другите SMA криви не е пробила над SMA(100). За потвърждение на вече започналия тренд е необходимо всички останали SMA криви последователно да пробият над SMA(100) и да запазят подредбата и векторната си посока. Този процес е сравнително бавен и като цяло не е необходимо да изчакваме такова потвърждение. Чисто технически, при положение, че имаме пробив на SMA(10) над SMA(60) на седмична база, това означава, че класическото пресичане на SMA(50) над SMA(200) на дневна база отдавна се е случило и имаме достатъчно добро потвърждение за възходящ тренд.

Седмично изменение на индекса Sofix за период от пет години
Седмично изменение на индекса Sofix за период от пет години
Горната графика отново показва седмичното изменение на индекса Sofix, но този път за 5 години назад. Виждаме, че при последния пробив на SMA(30) над SMA(60) последва значителен ръст на индекса през следващата една година. При обратното пресичане, т.е. SMA(30) под SMA(60), което се случи през 2014-та година, това беше второ поредно графично потвърждение за зародилия се вече низходящ тренд.

Да обобщим:
 • Подредбата на 3 от общо 4-те SMA криви, които използвам в анализите си, потвърждава наличието на възходящ тренд.
 • Векторната посока на същите 3 криви е възходяща, което отново потвърждава възходящия тренд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.