Страници

2016-09-24

Анализ на българската фондова борса към септември 2016 г.

Седмично изменение на индекса SOFIX за период от една година
Седмично изменение на индекса Sofix за период от една година
Горната графика показва изменението на индекса Sofix на седмична база за период от една година. Вече лесно се забелязва, че трендът е възходящ от няколко месеца. От чисто техническа гледна точка има няколко много положителни индикатора, които сочат, че трендът ще се задържи.