Страници

2016-03-19

Анализ на публични софтуерни компании с офиси в България

В тази публикация ще направя кратък фундаментален анализ на IT компаниите, които се занимават с разработка на софтуер и които имат офиси в България. Реших да изключа българските компании, така че Сирма Груп и Бианор Холдинг отпадат, въпреки че и двете са публични дружества. Също така реших да изключа компаниите, които се занимават със софтуер, но тук в България имат или само представителни офиси, или основната дейност на тези офиси не е свързана с разработка на софтуер. Затова Google (да, имат офис в България), Microsoft, IBM, HP и Oracle също отпадат.

Ето кои компании ще анализирам:
Ето кои счетоводни показатели ще разгледам за всяка компания:
 • P/E - стойност под 1 означава силна подцененост, нормално е да се движи между 10 и 20.
 • P/B - стойност под 1 означава силна подцененост, като цяло е добре да е под 5.
 • EBITDA margin - повече проценти е по-добре. EBITD margin е нещо различно и двете не трябва да се бъркат.
 • ROE - повече проценти е по-добре.
 • ROA - повече проценти е по-добре.
За целта ще използвам публични ttm данни, а ако такива няма, ще използвам данни от последния годишен финансов отчет.

Първите два показателя (P/E и P/B) са обвързани с борсовата цена на акцията. Съответно колкото по-близо са показателите до 1, толкова повече счетоводната оценка и борсовата оценка на компанията съвпадат. При резултат над 1 (най-честият случай) борсовата оценка на компанията надвишава счетоводната оценка. При резултат под 1 (обикновено при сериозни и системни проблеми в компанията) борсовата оценка на компанията е по-ниска от счетоводната оценка на компанията.

Другите 3 показателя зависят изцяло от бизнес резултатите на акционерното дружество. Ако през годините тези показатели системно са двуцифрени, тогава компанията е изключително силна и ефективна, съответно можем да очакваме или сериозно разрастване на бизнеса, или сериозна печалба. На теория първият вариант е по-правилен избор за по-младите компании, защото след време по-големият бизнес носи и по-големи печалби.


В анализите изразявам личното си мнение! Всеки сам решава къде, как и защо да инвестира, ако въобще реши да инвестира!


Accenture


Accenture присъства в България през компанията Javelin Group. Accenture са един от световните лидери в предоставянето на цялостни IT решения за бизнеса. През последните 5 години компанията се развива отлично и е много вероятно да продължи да се развива така и занапред.
 • P/E = 22.7
 • P/B = 11.51
 • EBITDA margin = 16.68%
 • ROE = 52.33%
 • ROA = 15.91%
Много силна бизнес ефективност, съчетана с почти приемлива текуща цена на акцията, спрямо бъдещите очаквания. Accenture редовно разпределят дивидент с около 2% годишна доходност, измерена спрямо текущата цена на акцията. Възможно е в краткосрочен план да видим известна корекция (според мен не повече от 5-10%), но през следващите 3-5 години акцията има потенциал да направи 50-150% ръст.

Axway


Axway присъства в България от 2008г. през закупената от тях компания Tumbleweed Communications. Двете компании се сляха и сега всичко е под шапката на Axway. Компанията разработва софтуерни решения, които подпомагат управлението и споделянето на бизнес информация.
 • P/E = 14.84
 • P/B = 1.23
 • EBITDA margin = 14.48%
 • ROE = 8.72%
 • ROA = 3.54%
За последните 5 години акцията дава почти нулева доходност, но с големи отклонения и в двете посоки. За разглеждания период най-нисктата цена е около 11 EUR, а най-вискота цена е около 28 EUR, Текущата цена е малко под 20 EUR. Компанията редовно разпределя дивидент, който е с годишна доходност около 2% спрямо текущата цена на акцията. Няма ясни индикации за посоката на цената на акцията през следващите 3-5 години.

Comptel


Comptel присъстват в България от края на 2008г. или началото на 2009г. Официално отвориха собствен офис в България през 2010г. Занимават се с разработка на софтуер за мобилни оператори, както и с разработка на специфичен софтуер за управлението на процесите и услугите, които предоставят мобилни и интернет оператори.
 • P/E = 38.29
 • P/B = 4.50
 • EBITDA margin = 9.95%
 • ROE = 12.81%
 • ROA = 5.52%
Акцията показва известно раздвижване през последните 2 години с ръст от около 180%. Също така през последните 2 години компанията раздава и дивидент, който е малко под 2% на годишна база. Бизнесът на компанията е стабилен, но няма ясни индикации за цената на акцията през следващите 3-5 години.

CSC


CSC присъства в България от 2008г. след закупуването на софтуерната фирма OBS. Бизнесът на CSC е разнороден и е свързан с IT консултиране, разработка и внедряване на софтуер за различни индустрии.
 • P/E = 11.95
 • P/B = 1.98
 • EBITDA margin = 10.65%
 • ROE = 10.33%
 • ROA = 3.82%
През последните 4 години акцията прави впечатляващ ръст от около 200%. Основният ръст е в началото на периода, а през последните 2 години общият ръст на акцията е накъде около 30%, което пак не е малко. Компанията редовно раздава дивидент с доходност на годишна база малко над 1%. Компанията има над 50 годишна история(!!!) и е публична компания от над 25 години. Бизнесът на компанията изглежда стабилен и през следващите 3-5 години очаквам акцията да продължи плавното си развитие, подобно на това за предходния период.

EPAM


EPAM присъстват в България от около година и половина. Компанията е сред най-бързо растящите IT outsourcing компании в световен мащаб. Вече няколко пъти съм писал за тях в предишни мои анализи.
 • P/E = 43.58
 • P/B = 5.82
 • EBITDA margin = 15.53%
 • ROE = 15.68%
 • ROA = 11.35%
Компанията е публична от 2012г. и оттогава цената на акцията е донесла доходност на акционерите от около 500%, което е много впечатляващ резултат. По мои наблюдения текущата борсова цена е твърде завишена (P/E е двойно над това на Accenture), но от друга страна потенциалът за растеж на компанията съвсем не е изчерпан и през следващите 3-5 години цената на акцията може да направи още 100-150% ръст при условие, че приходите продължат да се повишават със същото темпо, както досега.

Experian


Experian са в България от около 12 години и се занимават с предоставяне на аналитични решения в областта на кредитирането и управлението на кредитния риск.
 • P/E = 17.01
 • P/B = 514.48
 • EBITDA margin = 31.97%
 • ROE = 25.58%
 • ROA = 8.69%
Акцията се представя много добре през последните 5 години, въпреки че е в хоризонтален коридор през последните 3. Компанията редовно изплаща дивидент с годишна доходност от около 2.5% спрямо текущата цена на акцията. Трябва да направя по-задълбочен анализ за по-точна прогноза през следващите 3-5 години. Имайки предвид стабилния бизнес на компанията мисля, че акцията ще се развива добре и занапред.

Luxoft


Luxoft са в България от малко повече от 2 години. Занимават се с IT outsourcing и са много бързо растяща компания.
 • P/E = 29.30
 • P/B = 6.35
 • EBITDA margin = 16.74%
 • ROE = 26.25%
 • ROA = 15.66%
От всички разглеждани компании, това е най-младата що се отнася до борсовия ѝ дебют през 2013г. Оттогава ръстът в цената на акцията е около 150%. Много силни бизнес показатели и бизнес ефективност. Цената на акцията е завишена, но както и при другите IT outsourcing компании, най-вероятно през следващите 10-20, а дори и повече години, софтуерната индустрия ще се развива стремглаво, т.е. компанията има накъде да се развива. През следващите 3-5 години акцията най-вероятно ще направи поне 100% ръст.

Ocado


Ocado присъстват в България от около 6 месеца. Заннимават се онлайн продажби на дребно, както и с доставка на цялостни софтуерни/логистични решения за онлайн продажби на дребно.
 • P/E = 156.58
 • P/B = 726.59
 • EBITDA margin = 5.67%
 • ROE = 5.13%
 • ROA = 1.96%
От счетоводна гледна точка излиза, че борсовата цена на акцията е много надценена. Накратко - колкото и силни да са в технологично отношение, от инвестиционна гледна точка няма никаква логика човек да купува техни акции. Нещо повече, през последните 2 години акцията е в низходящ тренд със загуба от около 50%. Бизнес показателите на Ocado трябва да се подобрят значително, за да има смисъл покупката на акции, но дори тогава цената трябва да е по-ниска. Не се наемам да кажа какво ще се случи през следващите 3-5 години.

Playtech


Playtech присъстват в България поне от 2007г. Компанията се занимава с разработка и внедряване на софтуер за онлайн казина, а също така предоставят допълнителни услуги в същата сфера. Наскоро научих, че Playtech предоставят и възможност за инвестиране на финансовите пазари чрез CFD инструменти.
 • P/E = 17.22
 • P/B = 191.08
 • EBITDA margin = 34.69%
 • ROE = 12.78%
 • ROA = 6.12%
Playtech редовно разпределят поне 40% от нетната си печалба под формата на дивидент с годишна доходност от малко над 3% спрямо текущата цена на акцията, която от своя страна поскъпва с близо 250% за последните 5 години. Много впечатляващи бизнес резултати! Като недостатък мога да отбележа големите задължения на Playtech, които към настоящия момент надхвърлят над 35 пъти собствения капитал на компанията, както и спадът в печалбата от близо 20% за последното тримесечи спрямо една година по-рано. Като цяло бизнесът на компанията се развива добре и въпреки че акцията е направила ръст от "само" 30% през последните 2 години (основният ръст е бил през първите 3 години от разглеждания 5 годишен период), много е вероятно през следващите 3-5 години акцията да направи още поне 50% ръст.

Progress


Progress присъстват в България от около година и половина през закупената от тях компания Telerik. Като цяло Progress се занимават с оптимизация на разработката и внедряването на софтуер.
 • P/E = N/A
 • P/B = 2.36
 • EBITDA margin = 19.24%
 • ROE = -1.65%
 • ROA = -1.11%
Тук става интересно, тъй като Progress имат регистрирана загуба през последните 12 месеца и по международни стандарти P/E не се изчислява. Ефективността на компанията е под всякаква критика като през последните 4 тримесечия имат 3 със загуба. Общата задлъжнялост на компанията е безпокоително висока. При това положение съм силно изненадан да видя, че през последните 4 години акцията бавно, но системно "пълзи" нагоре, макар и с висока волатилност. Последната една година е донесла загуба за инвеститорите (вероятно заради натрупани задължения), но отчитайки общата посока най-вероятно акцията ще покаже положително развитие през следващите 3-5 години.

Software AG


Software AG присъстват в България от 2008г. ако не се лъжа. Занимават се с разработка на middleware/integration решения за големи компании. Това е втората най-голяма софтуерна компания в Германия.
 • P/E = 20.10
 • P/B = 2.45
 • EBITDA margin = 35.13%
 • ROE = 12.83%
 • ROA = 7.30%
Това е единствената компания, за която ми се наложи да проследя счетоводните отчети от няколко места, тъй като за "по-лесно" в общия случай се публикуват обобщени данни, а на мен ми трябваха суровите данни. Наложи ми се да смятам EBITDA като съвкупност от EBITA + Depreciation през два различни отчета, публикувани на две различни места.

Software AG е много добре развита компания с редовна дивидентна политика (доходност около 1.5% на годишна база). Акцията не показва сериозно движение през последните 5 години, но по счетоводни данни последното тримесечие е било рекордно за компанията, което ясно се вижда и на графиката - цената на акцията рязко скача през последните два месеца. След 3-5 години надали ще видим сериозен ръст в цената на акцията, но и надали ще видим сериозен спад. Акцията е подходяща за дългосрочна инвестиция.

SAP


SAP присъстват в България от над 15 години. Това е най-голямата софтуерна компания в Германия и е световен лидер в предоставянето на ERP решения.
 • P/E = 28.11
 • P/B = 3.70
 • EBITDA margin = 29.61%
 • ROE = 14.27%
 • ROA = 7.62%
Акцията бавно, но системно "пълзи" нагоре през последните 5 години, което напълно корелира с финансовите резултати на компанията. SAP имат редовна дивидентна политика като спрямо текущата цена на акцията доходността от дивиденти е малко над 2% на годишна база. През следващите 3-5 години надали ще видим сериозeн ръст, но и надали ще видим сериозен спад (много подобно на Software AG). Акцията е подходяща за дългосрочна инвестиция.

Visteon


Visteon присъстват в България от средата на 2014г. след продобиването на автобизнеса на Johnson Controls. Компанията се занимава с производство на специфичен хардуер и софтуер за автомобилната индустрия.
 • P/E = 1.45
 • P/B = 2.96
 • EBITDA margin = 7.99%
 • ROE = 2.78%
 • ROA = 2.31%
Трябва да проуча отчетите на компанията за няколко години назад, но ми се струва, че текущата оценка P/E е някакъв еднократен ефект, който ще се компенсира. Като изключим това, през последните 5 години имаме два периода: до средата на 2012г. цената на акцията върви силно надолу (общ спад около 60%), след което до края на 2015г. върви силно нагоре (около 400% ръст). От началото на годината наблюдаваме нов много рязък спад (около 25%), за който съм сигурен, че има обяснение, но не следя компанията и няма да се задълбочавам излишно. До колкото виждам компанията не раздава дивиденти. Имайки предвид счетоводните показатели, както и волатилността през различните периоди, не се наемам да кажа какво може да се случи с акцията през следващите 3-5 години.

VMware


VMware присъстват в България от около 8 години, след като закупуват компанията Sciant. Занимават се основно с производство на софтуер за виртуализация, както и със съпътстващ софтуер за управление на виртуализационните решения.
 • P/E = 22.02
 • P/B = 2.75
 • EBITDA margin = 26.76%
 • ROE = 12.86%
 • ROA = 5.82%
Въпреки че VMware е световен лидер в областта на процесорната виртуализация, от бизнес гледна точка съвсем не се представят толкова добре, колкото се очкава. През последните 5 години акцията през голяма част от времето е била в хоризонтален коридор, без да носи доходност на инвеститорите. Трябва да отбележа, че има висока волатилност и в зависимост от инвестиционния период даден инвеститор би могъл да постигне доходност от порядъка на 30%. Въпреки това, като цяло акцията не върви добре и през последните 6 месеца цената е спаднала с около 35%. Също така, компанията не разпределя дивиденти.

Фундаментално погледнато компанията не е силно надценена, така че за следващите 3-5 години очаквам VMware да покаже подобряващи се резултати, макар че от бизнес гледна точка това може и да не повлияе значително на цената на акцията. От инвестиционна гледна точка към настоящия момент акцията стои добре и дава добри предпоставки за дългосрочна инвестиция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.