Страници

2016-02-01

Кратък анализ на БФБ към януари 2016 г.

Кратък анализ на борсата месец след началото на новия ловен сезон.

През януари SOFIX падна с около 2.5%, а BGTR30 падна с около 3%. Графично няма промяна в дългосрочните тенденции, а при краткосрочните тенденции още не е ясно дали наблюдаваме фалшив пробив (бичи капан) или сме в началото на по-сериозен възходящ тренд. Оценката ми остава същата, т.е. засега съм по-скоро негативно настроен за развитието на БФБ.