Страници

2015-07-12

Анализ на българската фондова борса към юли 2015г.

В анализа ми от преди около една година прогнозирах, че следва дълъг период на негативно развитие на БФБ. За съжаление се оказах прав и вече повече от една година развитието е негативно. Нека видим какво стана:

Изменение на индекса Sofix за една година на дневна база
Изменение на индекса Sofix за една година на дневна база
Първо трябва да отбележа, че поради изменението в състава на индекса BGTR30, което дава твърде голяма тежест на фирмите около Химимпорт, реших да сменя индекса, върху който правя анализите си и вече ще ползвам Sofix. Разликата не е голяма, така или иначе в моите анализи наблягам на тенденциите, а не на конкретни технически индикатори.

Наблюдаваме класически низходящ тренд с отделни елементи на възстановяване, последвани от още по-дълбоки спадове. Към настоящия момент всички SMA криви са подредени в абсолютно низходяща посока (от най-тежките към най-леките в низходящ ред) и векторните посоки на същите криви са пак в посока надолу. Всички опити за двойно дъно не бяха успешни и в момента наблюдаваме пробив на последното голямо неосъществило се двойно дъно с начало през месец март с два опита за край през месец юни.

Нека погледнем и по-дългосрочната картина за период от 3 години назад:

Изменение на индекса Sofix за три години на седмична база
Изменение на индекса Sofix за три години на седмична база
Ето тук графиката изглежда дори още по-зле - започвайки от месец юли 2014г. всяка по-лека SMA крива без никакъв проблем пресича следващата по-тежка крива. Дори в момента сме свидетели на пробив на SMA(60) под SMA(100) и заради начина на изчисление на SMA кривите този пробив в близките седмици ще се задълбочи. Векторите на SMA кривите за 10, 30 и 60 седмици са в посока надолу, докато векторът на SMA(100) все още е в посока нагоре, но и при тази крива вече се забелязва тенденция за намаляване на ъгъла към хоризонтална посока, със следваща тенденция към негативна посока.

Графиките за една и три години назад не дават никакъв положителен сигнал. През няколко месеца сме свидетели на нови дъна, а поне от техническа гледна точка няма тенденция за обръщане на тренда. При дългосрочната графика можем да предположим, че имаме опит за тройно дъно с начало около март, среда около май и край в момента, но краткосрочната графика засега опровергава този сценарий. Но дори да предположим, че имаме оформящо се тройно дъно, евентуалното възстановяване не би следвало да е бързо, а и има огромна техническа съпротива от страна на SMA кривите, които в момента "теглят" в посока надолу.

Нека говорим по-конкретно - в краткосрочен план по-сериозен индикатор за възстановяване ще е пробив на индекса над ниво от около 520 пункта, което се явява първо сериозно ниво на съпротива. Следващото критично ниво е около 560 пункта, но от дългосрочна гледна точка най-критичното ниво е около 620 пункта. Последователен пробив на всички тези нива ще е сигурен признак, че сме свидетели на стабилен възходящ тренд. Този вариант за момента ми се струва много малко вероятен, особено в краткосрочен план (до края на годината).

От негативна гледна точка на графиката за една година нямаме очевидно ниво на подкрепа, освен ако не предположим, че в момента сме в продължение на оформило се двойно дъно. Ако приемем, че това не е дъното, на графиката за три години назад можем да очакваме, че следващото ниво на подкрепа е около 440 пункта, а след това около 380 пункта и около 320 пункта. Този вариант ми се струва много вероятен, макар че може и да не видим пробив на всички тези ключови нива.

Има и трети вариант - движението на индекса Sofix да продължи в по-скоро неутрална посока между посочените по-горе първи ключови нива на подкрепа и съпротива. Този вариант според мен е точно толкова вероятен, колкото и негативния сценарий, изхождайки от текущите тенденции при графиките за една и три години назад.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.