Страници

2015-05-06

Как да четем финансови отчети - част 1

Финансовите отчети на публичните акционерни дружества съдържат счетоводната и финансова информация, спрямо която се изчисляват така важните за инвеститорите коефициенти P/E, P/B, ROA, ROE, EBIT, EBITDA и т.н. Тези коефициенти ни дават полезна информация за развитието на компанията и въобще не е необходимо да сме професионални счетоводители, за да извлечем най-основната и важна информация от отчетите съвсем сами, без да разчитаме на чужда помощ и без да се ровим по специализирани сайтове, където тази информация може да е остаряла и дори грешна.

Всички публични акционерни дружества са длъжни да публикуват финансови отчети за своята дейност на всеки 3 месеца. Обикновено в неформални разговори ползваме съкращенията Q1, Q2, Q3 и Q4:
 • Q1 - януари, февруари, март
 • Q2 - април, май, юни
 • Q3 - юли, август, септември
 • Q4 - октомври, ноември, декември
Акционерните дружества са длъжни да публикуват своите отчети най-много с месец закъснение, след съответното тримесечие. Всеки отчет е с натрупване и съдържа данните от началото на фискалната година (месец януари), до края на съответното тримесечие. Това означава, че ако четем отчета за Q3, той включва всичко, което се е случило от началото на януари до края на септември.

Всичко това се отнася за отчетите на едно акционерно дружество, без да се има предвид холдинговата му структура. Какво е холдинг - накратко казано, това е група от фирми, при които една фирма притежава втора, втората притежава трета и т.н. Ако приемем, че имаме акционерно дружество "ААА АД", което от своя страна притежава 75% от "БББ АД", което пък притежава по 51% от "ВВВ-1 АД" и "ВВВ-2 АД", тогава казваме, че "ААА АД" е холдинг, в който влизат всички останали гореизброени дружества.

Неконсолидираните отчети на "ААА АД" включват само и единствено резултатите на "ААА АД" и няма никакво значение какво се случва с фирмите надолу по веригата. Точно за тези отчети обясних, че се публикуват най-много месец след изтичане на съответното тримесечие.

Ето графикът за публикуване на неконсолидирани отчети:
 • Q1 (неконсолидиран) - април
 • Q2 (неконсолидиран) - юли
 • Q3 (неконсолидиран) - октомври
 • Q4 (неконсолидиран) - януари следващата година.
Освен неконсолидирани отчети, имаме и консолидирани отчети. Както може би се досещате, те включват резултатите за конкретното акционерно дружество, заедно с резултатите на всички останали дружества, включени в холдинговата структура. Или в случая с "ААА АД", за да разберем какво е състоянието на целия холдинг, трябва да прочетем консолидирания отчет. Съответно консолидираният отчет на "БББ АД" ще ни даде информация за под-холдинговата структура, която обхваща "БББ АД", "ВВВ-1 АД" и "ВВВ-2 АД".

Консолидираните отчети се публикуват най-късно един месец след неконсолидираните, което прави два месеца след края на съответното тримесечие. Простата математика ни дава следният график за консолидираните отчети:
 • Q1 (консолидиран) - май
 • Q2 (консолидиран) - август
 • Q3 (консолидиран) - ноември
 • Q4 (консолидиран) - февруари следващата година
Нека обобщим какво научихме до тук:
 • Неконсолидираните отчети обхващат само резултатите на едно конкретно акционерно дружество.
 • Консолидираните отчети обхващат резултатите на едно конкретно акционерно дружество, заедно с всички останали фирми, които попадат в холдинговата му структура.
 • Неконсолидираните отчети се публикуват най-късно един месец след края на съответното тримесечие.
 • Консолидираните отчети се публикуват най-късно два месеца след края на съответното тримесечие.
В следващата част (линк) ще разгледаме от къде и как да търсим отчети на публични акционерни дружества, ще разгледаме един такъв отчет и ще видим кои са най-простите финансови показатели, по които можем да се ориентираме как се развива компанията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.