Страници

2015-05-10

Как да четем финансови отчети - част 3

В предишната част (линк) разгледахме как и от къде да търсим финансовите отчети на публичните акционерни дружества в България. И сега дойде времето да разгледаме някои от елементите на един конкретен отчет. Както вече споменах, ще ползваме отчета за Q1 2015 на Софарма Трейдинг.

Има един трик при отчетите, за който никой, никъде, нищо не споменава, а и с търсене в Google нищо не излиза, дори човек да знае какво да търси. Става въпрос за така наречения Междинен доклад за дейността, който е част от групата документи, които придружават финансовите отчети.

2015-05-09

Как да четем финансови отчети - част 2

В предишната част (линк) разгледахме периодичността на отчетите и връзката между неконсолидираните и консолидираните отчети. В тази част ще разгледаме два от възможните варианти как да търсим счетоводни/финансови отчети. За пример ще използвам счетоводния отчет на Софарма Трейдинг за първото тримесечие (Q1) на 2015 г.

Първи вариант - през сайта на Българска Фондова Борса

Сайтът на БФБ се намира тук: http://bse-sofia.bg. Първо трябва да навигираме през главната категория Емитенти и членство:

2015-05-06

Как да четем финансови отчети - част 1

Финансовите отчети на публичните акционерни дружества съдържат счетоводната и финансова информация, спрямо която се изчисляват така важните за инвеститорите коефициенти P/E, P/B, ROA, ROE, EBIT, EBITDA и т.н. Тези коефициенти ни дават полезна информация за развитието на компанията и въобще не е необходимо да сме професионални счетоводители, за да извлечем най-основната и важна информация от отчетите съвсем сами, без да разчитаме на чужда помощ и без да се ровим по специализирани сайтове, където тази информация може да е остаряла и дори грешна.

2015-05-03

IT outsourcing секторът в САЩ (EPAM, Luxoft)

През последните 5 години развитието на българската борса е почти хоризонтално, с малки изключения през различните периоди. Ето как изглежда развитието на борсата ни през този период:

Българска Фондова Борса - 5 години