Страници

2015-04-05

Моите борсови анализи и тяхната успеваемост

Нека проследим хорнологичната успеваемост на анализите ми:

===   ===   ===

Време ли е за нови инвестиции на родната борса?

Реалният ръст до края на годината беше около 9%, вместо прогнозираният от мен ръст от 10-20%, но може да приемем, че съм бил много близо.