Страници

2015-03-22

Правилата на играта или как да търгуваме професионално на борсата

Преди 4-5 месеца водих лекция пред група ентусиасти, които имаха желанието да научат не просто какво могат да правят на борсата, но и как да го правят. Споделих им моя опит, а бележките, по които говорих, реших да споделя в блога си. Приятно четене!

===   ===   ===

Човек трябва да има реалистични очаквания

1) Доходност от 10-15-20% на годишна база в дългосрочен план.
---- 20-те процента са по-скоро оптимистични.
---- не се става милионер със 100, 1000 или дори 10 000 лева.
---- редовни печалби всеки месец се правят с много пари.
------ нужни са 250 пъти повече пари при нисък риск с регулярна доходност.
-------- нисък риск означава депозити, паричен пазар, облигации и т.н.
------ при по-висок риск няма начин да се правят редовни печалби.

===   ===   ===

Резултати от инвестициите ми за периода от 11.2010 г. до 08.2014 г.

2010 - 2011 (4 месеца):  ЦКБ - 65% печалба.
--- вход изцяло на база технически анализ.
----- на няколко пъти.
--- изход изцяло на база технически анализ.
----- на няколко пъти.
2011 - 2013 (29 месеца): Инвестор.БГ - 0% печалба.
--- наруших собствените си правила за вход и изход от инвестиция.
--- надцених потенциала на българския онлайн рекламен пазар.
--- подцених ликвидния риск.
--- на няколко пъти добавях към вече губеща позиция.
--- в най-лошия момент бях на около 50% загуба.
----- или на 12.5% обща загуба, отчитайки капитализиращия ефект от
----- печалбата ми в ЦКБ от преди това.
2013 - 2014 (12 месеца): Химимпорт - малко над 50% печалба.
--- вход изцяло на база технически анализ.
----- с няколко по-големи пакетни сделки.
--- изход на база технически анализ и политическа обстановка.
----- с няколко по-големи пакетни сделки.

Общата ми капитализирана печалба за периода е 147%.
- или 25.4% на годишна база.

Доходност на борсовите индекси за същия период:
- SOFIX:  44% (9.6% на годишна база, с капитализация)
- BGTR30: 40% (8.8% на годишна база, с капитализация)

===   ===   ===

Личната ми трейдърска статистика за периода от 11.2010 г. до 08.2014 г.

Борсови сесии/дни:         306

Брой поръчки - въведени:  1687
-------------- купува:     669
-------------- продава:   1018

Брой поръчки - изпълнени:  252
-------------- купува:     110
-------------- продава:    142

Брой сделки - изпълнени:   371
------------- купува:      173
------------- продава:     198
              
===   ===   ===

Какъв анализ правя преди инвестиция

1) Определям посоката на борсата.
---- на база графика.
---- на база политическа обстановка.
2) Избирам компания за инвестиция:
---- на база графика.
---- на база регулярно публикуваните отчети.
------ отчетите съдържат не само счетоводна информация.
---- на база коефициенти.
------ смятат се на база информция от отчетите.
---- на база новини.
------ важно е да знам какво се случва с компанията.
3) Перфектната компания (N.B. - може да не говоря за това):
---- P/E < 5
---- P/B < 1
---- Total Debt / Equity = 0
---- ръст на печалбата всяка година.
---- раздава дивидент от поне 10% всяка година.
---- няма такава компания на БФБ.
   
===   ===   ===

Стратегията ми при покупка

1) Първоначален вход - редовно, с малки суми.
---- всяка следваща покупка е на по-висока цена.
------ гарантирам си, че не съм купили всичко на върха.
---- без покупки, ако цената падне.
---- бърз изход от позицията при по-значителен спад.
2) Толерансът ми на загуба е поне 10%.
3) Да не съм в позиция също е позиция.
---- необходимо е търпение.
---- поръчките ми може и да не се изпълнят.
------ имам разработени тактики за "стимулиране" на пазара.
     
===   ===   ===

Стратегията ми при продажба

1) Задължително имам поставена цел за изход.
---- целта ми е реалистична.
---- целта ми е и в двете посоки.
------ имам цел за изход при печалба.
------ имам цел за изход при загуба.
---- целта може и да е някакъв времеви хоризонт.
2) Ако целта е постигната, може да продам всичко и с една поръчка.
3) При индикации за негативно развитие продавам преди целта да е достигната.
4) Обикновено излизам на няколко пъти.
---- с толкова сделки, колкото при вход.
---- всяка следваща продажба е на по-ниска цена.
------ гарантирам си, че не съм продал всичко на дъното.
---- ако цената се вдигне, може да спра да продавам.

===   ===   ===
     
Общи правила

1) Трябва да имаме търпение.
2) Трябва да можем да си позволим загубите, които реализираме.
3) Борсата не е казино и печелят по-добре подготвените играчи.
---- следете икономическите и борсовите новини.
---- научете се да правите самостоятелни анализи.
------ фундаментални, на база отчети и новини.
------ технически, на база графики и индикатори.
4) Научете правилата на играта, преди да започнете да ги нарушавате.
---- диверсификацията е важна.
------ чрез инвестиция в акции на няколко компании.
------ чрез инвестиция в договорни фондове.
------ чрез инвестиции в други видове активи.
-------- например валута, ценни метали, ниско рискови инвестиции.
---- не усреднявайте при загуба, а продавайте!!!
------ усредняването при загуба е тактика на начинаещия инвеститор.
------ "аз тук съм на загуба, купих още и сега ставам наистина дългосрочен".
---- добавяйте към позиции, които са на печалба.
------ например на всеки 5-10% ръст в цената.
---- избягвайте пазарните поръчки.
------ ползвайте лимитирани поръчки.
---- не се страхувайте да продавате на загуба.
------ малка загуба днес е по-добре от голяма загуба утре.
--- няма смисъл да конструирате портфейл от кръгли числа акции/пари.
5) Ефективните стратегии обикновено са прости стратегии.
---- човек може да прилага няколко стратегии едновременно.
------ важно е тези стратегии да се прилагат за отделни портфейли.

===   ===   ===

Моята лична инвестиционна стратегия

1) Моята стратегия е комбинация от:
---- "top-down analysis"
---- "buy & hold"
---- "moving averages technical analysis" (мой модифициран вариант)
---- "safety first"
------ не инвестирам ако цената е необосновано висока.
------ не инвестирам ако пропусна подходящите ценови нива.
2) От тактическа гледна точка действията ми са много рискови.
---- почти не диверсифицирам.
---- имам много висок толеранс на загуба.
------ при вече конструиран портфейл по изключение може да е и 50%.
------ обикновено е около 10-20%.
---- имам още по-висок толеранс на пропуснатите ползи.
------ стигал съм до над 70% пропуснати ползи.
3) Търгувам много рядко, но много агресивно и с много поръчки.
---- освобождавам се от лошите позиции много рано и много бързо.
------ търпя около 10% загуба при първоначална инвестиция.
---- оставям печелившите позиции да се развият максимално дълго.
4) Над 50% от сключените ми сделки са на загуба.
---- загубите от сключените ми сделки са за много малки суми.
------ следствие от факта, че търгувам с много сделки за малко пари.
5) Понякога променям стратегията с част от активите си.
---- правя го много рядко.
------ 6 пъти за последните 4 години.
------ стратегиите трябва да се следват, а не за да се променят.
---- опитвам се да отиграя дадено краткосрочно движение.
------ само ако вече съм на печалба.
------ целта ми е да се възползвам от движението, но при умерен риск.
-------- влизам с малко парични средства.
-------- излизам с малка част от активите си.
-------- никога не съм отигравал такова движение с активи за повече от 10%.
6) Стратегията ми не е подходяща за начинаещи.
------ следването на чужда стратегия изисква дисциплина, която начинаещите нямат.
------ начинаещите нямат ясно дефинирана представа за инвестиционна стратегия.
-------- вместо това начинаещите дефинират правила за покупки и продажби.
---------- това не е инвестиционна стратегия, а тактика за търговия.
------ начинаещите нямат търпението да инвестират с месеци и години.
------ начинаещите нямат достатъчно голям толеранс на загуба.

===   ===   ===

Избор на договорен фонд като първа инвестиция

1) Предимства на договорните фондове:
---- пестим време.
---- не губим излишни нерви.
2) http://baud.bg
---- списък с всички български фондове.
---- можем да сравняваме фондовете по различни критерии.
3) За предпочитане е да изберем фонд, управляван от реномирано управляващо дружество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.