Страници

2015-02-14

Ще плащат ли земеделските АДСИЦ глоби?

Наскоро парламентът прие промени в ЗСПЗЗ (закон за собствеността и ползването на земеделските земи) и всички компании, които не спазват новите разпоредби подлежаст на глоба в размер на 100 лева на декар и на всеки 3 месеца с по 300 лева на декар.