Страници

2015-01-04

Базов анализ на Luxoft Holding и EPAM Systems

Luxoft и EPAM са две от водещите компании в света на глобалния IT outsourcing сектор. От 2014г. и двете компании имат офиси в България и набират персонал. И двете компании се търгуват на NYSE. И двете компании са много печеливши.

Други водещи IT компании като SAP, Oracle и IBM също са много печеливши, но са специализирани в други области на IT сектора. Въпреки това ще дам за сравнение и техните показатели. Важно е да кажа, че не давам информация за всички налични счетоводни коефициенти и показатели, а само за някои от тях. Не претендирам за изчерпателност - приемете всичко по-долу като мнение на човек, който се интересува от IT сектора и от борсови инвестиции. 
===   ===   ===

P/E - съотношението между цената за една акция и чистата печалба (след всички данъци), отнесена към една акция. По-ниска стойност е по-добре.

Luxoft 21.96
EPAM   32.98

SAP    20.56
IBM    13.13
Oracle 18.52

Средната оценка P/E за индекса S&P 500 към настоящия момент е 19.96. Това означава, че EPAM е значително надценена компания, а Luxoft е по-скоро нормално оценена.

===   ===   ===

Beta - това е коефициент, който определя средното изменение в цената на една акция, спрямо единица съпоставим борсов индекс за същия период. Не съм запознат кой е този индекс за американския пазар. Трябва да е или някоя от разновидностите на DJIA или S&P 500. При възходящ пазар искаме Beta коефициент от поне 1, за да изпреварим развитието на пазара.

Нека отбележа, че Beta коефициентът е доста сложен и в зависимост от пазарната ситуация стойности 1, -1 и 0 могат да бъдат както добри, така и лоши индикатори.

Luxoft 0.32
EPAM   1.01

SAP    1.36
IBM    0.92
Oracle 1.34

През последната година американският пазар е силно възходящ, затова Beta под 1 показва по-слабо развитие спрямо пазара като цяло. От тази гледна точка лесно се вижда, че Luxoft значително изостава спрямо EPAM, но тъй като Beta коефициентът все още е положителна величина, средното изменение в цената за една акция е повече в посока нагоре. 

===   ===   ===

ROA - показва колко е печеливша компанията, спрямо всички активи, които компанията притежава. Измерва се в проценти. Колкото повече, толкова по-добре.

Luxoft 19.05
EPAM   11.33

SAP    11.75
IBM    10.52
Oracle 10.14

Ето тук Luxoft бие почти двойно не само EPAM, но и другите компании, които съм избрал за бенчмарк. От своя страна EPAM се представя също много добре, спор няма.

===   ===   ===

Gross Profit - брутна печалба. Ще дам данни за последните три фискални години. Важно е да се отбележи, че компаниите имат различни периоди на фискалните години. Също така за Luxoft и EPAM стойностите са в хиляди (добавяме още 3 нули), а за останалите компании стойностите са в милиони (добавяме още 6 нули).

Luxoft 168.794, 129.039, 114.138
EPAM   207.467, 163.438, 129.192

SAP    16.282, 14.696, 12.825
IBM    48.505, 50.298, 50.138
Oracle 31.039, 29.801, 29.126

Изменението в печалбата на Luxoft за последните две фискални години е ~30% и ~13%, а това на EPAM е ~27% и ~26%. Изключително добри показатели и за двете компании.

===   ===   ===

Мислех да сложа и графики, но реших да не влизам в чак толкова подробности. Накратко, изводът ми е, че Luxoft и EPAM са добре оценени от пазара и даже преоценени, но ако тенденцията на повишаване на приходите им се запази, текущите цени само след 2 години ще ни се струват изключително ниски.

Към настоящия момент Luxoft е по-недооценена компания, в сравнение с EPAM. Според мен това се дължи на руско-украинската криза (на практика цената за една акция е в хоризонтален коридор за последната една година) и факта, че Luxoft е руска компания, която държи голяма част от персонала си именно в Украйна. Кризите идват и си отиват, при което аз лично очаквам акциите на Luxoft рязко да потеглят нагоре, стига да има индикации за разрешаване на конфликта (това може и да не е никак скоро). Но дори отчитайки този конфликт, развитието на Luxoft на база счетоводни показатели е изключително и пазарът рано или късно ще оцени това.

EPAM от друга страна е по-позната на IT пазара и е малко по-отдавна на борсата, в сравнение с Luxoft. Също така приходите на EPAM са повече и по-стабилни. EPAM също оперира в Източна Европа, но руско-украинската криза не я засяга толкова. Личното ми мнение е, че това е защото EPAM е по-западно ориентирана компания от Luxoft и инвеститорите знаят това. Също така счетоводната цена за една акция на EPAM е с около 25% по-малко надценена спрямо счетоводната цена за една акция на Luxoft (P/B на Luxoft е 6.99, а това на EPAM е 5.11). Това не е най-важният фактор при една инвестиция, но е фактор, който също е от значение, когато се говори за дългосрочни и стратегически инвестиции.

От инвестиционна гледна точка и двете компании според мен са ОК за дългосрочна инвестиция от поне две години, ако предположим, че IT секторът ще продължи да се развива толкова бурно, колкото досега. Не се наемам да кажа коя от двете компании ще се представи по-добре за този период. Luxoft е по-малката и по-ефективна компания и като такава има по-голям потенциал за ръст, но пък IT outsourcing секторът като цяло има още накъде да расте, така че EPAM също има значителен потенциал и далеч не е достигнала своя връх в развитието си.

Една лесна и проста стратегия е да се инвестира еднаква сума и в двете компании. Така хем печелим диверсификация, хем ще знаем, че не сме изпуснали по-добрата от двете компании.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.