Страници

2014-10-30

Каква доходност е реалистична и реално постижима при инвестиция в акции

Накратко - реално постижима доходност при инвестиция в акции е поне половината от това, което реализира даден борсов индекс. Ако един сравнително широк индекс от акции е направил ръст от например 28% за една година, с над 80% вероятност е, че произволно подбран портфейл, който съдържа само няколко от акциите, представляващи същия индекс, би реализирал 50% от тази доходност или 14% доходност на годишна база.

Защо това е така? При възходящ тренд по-голяма част от акциите вървят нагоре и дори при произволен избор на акция вероятността да попаднем на такава с отрицателна доходност е сравнително малка. Все пак, за да намалим риска, просто инвестираме в повече акции от избрания от нас индекс.


Нека не забравяме, че трендът може и да е низходящ. При това положение важи обратното правило - при съставяне на портфейл от произволни акции, които са част от даден широк индекс, с над 80% вероятност е да реализираме поне 50% от низходящото движение, което е направил индекса. Ако индексът е надолу с 20%, при произволен избор на акции ние ще направим поне 10% загуба и то с над 80% вероятност.

Забележете, че тук говорим за поне половината от това, което прави пазара, но нека не забравяме, че някои акции се представят по-добре от индекса, други по-зле и в зависимост от правилата, по които се изчислява дадения индекс, горе-долу средната стойност от изменението в цените на акциите определя стойността на самия индекс. Следствието от това е, че ако залагаме на по-слаба диверсификация (или като екстремен случай без никаква диверсификация), има не малка вероятност избраните от нас акции като цяло да превишат доходността на индекса като посоката се запазва. Т.е. при възходящ тренд и слаба диверсификация може да реализираме по-голяма доходност, отколкото е направил индекса. И съответно при низходящ пазар вероятността да реализираме по-голяма загуба, отколкото е реализирал индекса също е много по-голяма.

При индекс с равни тегла на неговите компоненти (в България това е само индексът BGTR30) може да приемем, че ако инвестираме в 1/5 от съставящите го акции, вече следваме 80% от цялото движение на индекса (закон на Парето). Ако пък решим да инвестираме в акции на само една компания, тогава шансът тази инвестиция да се представи по-добре или по-зле от индекса е точно 50%, тъй като индексът е с равно претеглени компоненти.

Ако трябва да говорим за конкретни числа, реалистично е да очкаваме положителна доходност от порядъка на 10-20% на годишна база, но не всяка година, а средно аритметично, за период от няколко години (5-10 години). И то ако тази доходност я измерваме на база даден индекс, който ползваме като бенчмарк, а не доходността, която ние постигаме.

Да се реализира по-добра доходност от пазарната е много трудно и в двете посоки. При възходящ тренд трябва да изберем портфейл от такива акции, които се представят по-добре от избрания за бенчмарк индекс. При низходящ тренд пък трябва да изберем такъв портфейл, че реализираната доходност от него да е с по-малка загуба (или да сме даже на печалба). Случаен подбор на портфейл от акции, които се представят по-добре от даден индекс е начинание, клонящо към статистическата нула. Затова повечето инвеститори подхождат по един от двата начина:
  • Простият начин - просто следваме индекса. Или като купим всички акции от индекса като спазваме съответните теглови коефиценти, или като инвестираме в договорен фонд, който следва индекса. Крайният резултат е, че с минимални усилия сме реализирали толкова, колкото е доходността, реализирана от индекса.
  • Сложният начин - не избираме на случаен принцип акциите, в които да инвестираме, а правим обстоен анализ преди това и преценяваме техния потенциал за растеж. Крайният резултат е, че усилията, които сме вкарали в анализи, може да ни се отплатят с много по-висока доходност от тази която е реализлирал индекса.
Няколко съвета за начинаещите:
  • Започнете с инвестиция в договорен фонд. По-лесно е.
  • Инвестиционният портфейл трябва да е диверсифициран и да се състои от минимум две акции (т.е. акции на две компании), като това е абсолютният санитарен минимум. Оптималният портфейл е от 4-8 акции, ако говорим за българската фондова борса, но нищо не пречи човек да вземе и повече. Или да са по-малко. Всеки решава сам за себе си.
  • Имайте търпение. Наистина големите печалби се правят бавно. С месеци, а понякога и с години. Спекулативните инвестиции за по няколко дни са за по-напреднали.
  • Образовайте се финансово - четете икономически новини, научете се да правите самостоятелни анализи и се интересувайте от развитието на компаниите, в които сте инвестирали. Така след време ще можете да взимате добре обосновани инвестиционни решения напълно самостоятелно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.