Страници

2014-10-30

Каква доходност е реалистична и реално постижима при инвестиция в акции

Накратко - реално постижима доходност при инвестиция в акции е поне половината от това, което реализира даден борсов индекс. Ако един сравнително широк индекс от акции е направил ръст от например 28% за една година, с над 80% вероятност е, че произволно подбран портфейл, който съдържа само няколко от акциите, представляващи същия индекс, би реализирал 50% от тази доходност или 14% доходност на годишна база.

Защо това е така? При възходящ тренд по-голяма част от акциите вървят нагоре и дори при произволен избор на акция вероятността да попаднем на такава с отрицателна доходност е сравнително малка. Все пак, за да намалим риска, просто инвестираме в повече акции от избрания от нас индекс.