Страници

2014-01-04

Кои индекси си заслужава да следим на БФБ

Всички знаем, че индексите представляват съвкупност от няколко акции и изменението на индекса с 1% означава, че общата капитализация на акциите, включени в този индекс, се е повишила или понижила с един процент.

Борсите се стремят да определят индексите така, че включените в тях акции най-точно да отразяват случващото се на фондовия пазар като цяло. Затова повечето анализатори (в това число и аз) не следят движението на всички компании на дадена бора, а следят движението на даден индекс и по този начин определят накъде върви борсата като цяло.


Официалните борсови индекси се определят и изчисляват от съответните борси, но понякога тези индекси се определят и изчисляват от някоя друга институция. Както вече казах, тези индекси с много голяма точност обобщават случващото се на съответния борсов пазар. Имаме и други "неофициални" индекси, които се определят от дадена банкова или небанкова институция, които следят развитието не просто на отделни борси, а на цели икономически сектори.

Примери за официални борсови индекси:
Българската фондова борса (БФБ за по-кратко) изчислява следните индекси:
Ще дам малко повече подробности за всеки един от тези индекси.

SOFIX

Състои се от 15 компании като 4 от тях определят над 50% от цялата стойност на индекса. Това е така, защото индексът позволява дадени акции да имат по-голяма тежест от други акции. При реална инвестиция това означава, че над 50% от стойността на портфейла ни трябва да идва от тези 4 акции.

BGBX40

Състои се от 40 компании като 7 от тях определят над 50% от цялата стойност на индекса. Това е така, защото индексът позволява дадени акции да имат по-голяма тежест от други акции. При реална инвестиция това означава, че над 50% от стойността на портфейла ни трябва да идва от тези 7 акции.

BGTR30

Състои се от 30 компании като всеки 15 от тях определят 50% от цялата стойност на индекса. При реална инвестиция това означава, че сме вложили еднаква сума пари във всяка една от акциите в индекса.

BGREIT

Състои се от акциите на 7 акционерни дружества със специална инвестиционна цел (т. нар. АДСИЦ) като 3 от тях определят над 55% от цялата стойност на индекса.

===   ===   ===

И така - графиката на кой индекс да гледаме, когато правим анализи? 

От много години насам съм избрал да следя графиката на BGTR30, защото компонентите на този индекс са равно балансирани и индексът най-точно отразява какво би се случило с подобен равно балансиран портфейл. Всички останали индекси дават известно предимство на едни акции пред други и по този начин изменението в цената на точно тези акции се отразява в най-голяма степен на индекса. В случая със SOFIX само 30% от включените в индекса компании определят повече от 50% от цялостното му изменение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.