Страници

2012-12-29

Ниско рискови фондове 2012

Вече сме в самия край на 2012г. и тъй като светът не свърши е време за една финансова ретроспекция на ниско рисковите фондове. Както вече всички знаем, от 2013г. срочните депозити подлежат на облагане с данък и една от възможните алтернативи е инвестиция във взаимен фонд с ниско рисков профил.

В класацията съм пропуснал някои фондове, например тези на Стандарт заради неразбориите с КФН и също така някои фондове, които имат отворени/затворени периоди за инвестиция в тях.

Ето как изглежда класацията на фондовете с ниско рисков профил от гледна точка на постигнатата доходност за последните 12 месеца . Колкото по-висока е доходността, толкова повече сме спечелили от инвестицията, която сме направили в съответния фонд.

Фонд                                    Доходност       Ст. откл.

ДФ "Експат Бондс"                      14.72%           8.04%
ЦКБ Гарант                              7.63%           2.44%
ДФ ДСК Стандарт                         6.80%           0.93%
Селект Облигации                        6.63%           2.72%
ДФ ОББ Платинум Облигации               5.47%           1.08%
ДФ Елана Фонд Свободни пари             5.34%           0.21%
ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ                5.06%           2.09%
ДФ Капман Фикс                          4.93%           1.06%
ДФ Астра Кеш                            4.87%           0.07%
ДФ Елана Еврофонд                       4.84%           0.24%
ДФ Конкорд Фонд-6 Паричен               4.76%           0.07%
Райфайзен (България) Ликвидност         4.46%           0.19%
Алфа Паричен Пазар                      4.42%           0.09%
Райфайзен (България) Фонд Облигации     3.94%           0.75%
ДФ "ПИБ- Гарант"                        3.57%           1.64%
Договорен фонд "Сентинел - Рапид"       2.56%           0.28%
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации          1.20%           0.07%
ДФ Тексим Парични Пазари                0.19%           1.27%
ИД Ти Би Ай Евробонд                   -0.89%           0.22%
Само четири от фондовете с ниско рисков профил са постигнали доходност за последните 12 месеца от над 6%. Всички останали фондове са с доходност от малко над 5% или по-ниска.

Ето как изглежда същата класацията на фондовете с ниско рисков профил от гледна точка на стандартното отклонение. Колкото по-ниско е стандартното отклонение, толкова по-предвидима и стабилна във времето е инвестицията, която сме направили в съответния фонд.


Фонд                                    Доходност       Ст. откл.

ДФ Астра Кеш                            4.87%           0.07%
ДФ Конкорд Фонд-6 Паричен               4.76%           0.07%
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации          1.20%           0.07%
Алфа Паричен Пазар                      4.42%           0.09%
Райфайзен (България) Ликвидност         4.46%           0.19%
ДФ Елана Фонд Свободни пари             5.34%           0.21%
ИД Ти Би Ай Евробонд                   -0.89%           0.22%
ДФ Елана Еврофонд                       4.84%           0.24%
ДФ Тексим Парични Пазари                0.19%           1.27%
Договорен фонд "Сентинел - Рапид"       2.56%           0.28%
Райфайзен (България) Фонд Облигации     3.94%           0.75%
ДФ ДСК Стандарт                         6.80%           0.93%
ДФ Капман Фикс                          4.93%           1.06%
ДФ ОББ Платинум Облигации               5.47%           1.08%
ДФ "ПИБ- Гарант"                        3.57%           1.64%
ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ                5.06%           2.09%
ЦКБ Гарант                              7.63%           2.44%
Селект Облигации                        6.63%           2.72%
ДФ "Експат Бондс"                      14.72%           8.04%

Прави впечатление, че три от общо четирите фонда с най-висока доходност (тези с над 6% доходност за последните 12 месеца) попадат в дъното на класацията по отношение на стандартното отклонение. Казано просто, това означава, че доходността е постигната за сметка на по-висок поет риск. Личното ми мнение е, че фонд с ниско рисков профил трябва да се движи в рамките на стандартно отклонение от порядъка на не повече от 1.5% като дори е желателно да бъде под 1% с цел максимална предвидимост каква ще бъде доходността от направената инвестиция.

Ако човек предпочита инвестиция с риск клонящ към нулата и съответно 0% стандартно отклонение, тогава трябва да се насочи към срочен или безсрочен депозит в някоя банка, независимо от факта, че такъв вид инвестиция се облага с данък. В интерес на истината дори ниско рисковите фондове не гарантират печалба и както е видно има фондове и с под 1% доходност за последните 12 месеца. При това положение дори най-обикновен депозит с лихва от порядъка на 4% ни гарантира печалба при изключително нисък риск и 0% стандартно отклонение (разбира се, само ако депозитът е безсрочен или го закрием на падежната дата).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.