Страници

2012-12-29

Ниско рискови фондове 2012

Вече сме в самия край на 2012г. и тъй като светът не свърши е време за една финансова ретроспекция на ниско рисковите фондове. Както вече всички знаем, от 2013г. срочните депозити подлежат на облагане с данък и една от възможните алтернативи е инвестиция във взаимен фонд с ниско рисков профил.

В класацията съм пропуснал някои фондове, например тези на Стандарт заради неразбориите с КФН и също така някои фондове, които имат отворени/затворени периоди за инвестиция в тях.