Страници

2012-05-21

Видове активи, в които може да се инвестира

Ето най-честите 'инструменти', в които човек инвестира своите пари:
  • Банков депозит - в България това е най-често срещаната форма на инвестиция и всички знаем какво представлява. Предимството е, че човек може лесно да изтегли парите си, дори когато с това губи част от лихвата, т.е. имаме бърз достъп до парите си. Недостатък е това, че лихвата най-често е доста под общият инфлационен индекс.

  • Злато и сребро - в България инвестицията в ценни метали не е особено популярна, но в световен мащаб много хора предпочитат да инвестират именно така. Едно огромно предимство е, че златото и среброто са лесно разпознаваеми в цял свят и сравнително лесно могат да се обърнат в пари. Недостатъкът е, че цената на ценните метали не е постоянна и може да се движи както нагоре, така и надолу. Също така при продажба може да ви предложат цена много по-ниска от борсовата и ако имате спешна нужда от пари, може да изгубите част от вложението си в ценни метали. 
  • Акции - една акция всъщност представлява един дял от дадена фирма, която според търговските тълкувания е акционерно дружество (АД). Най-често обект на търговия са публичните акционерни дружества, т.е. тези АД-та, които са 'листнати' на някоя борса. Съвсем наскоро Facebook стана публично акционерно дружество и акции на компанията започнаха да се търгуват активно на американската борса Nasdaq. Ако едно дружество не е публично, тогава търговия с акции се осъществява много трудно. Предимство в инвестицията в акции е, че с развитието на компанията расте и цената на акцията и това може да доведе до доходност, която покрива годишната инфлация и остава даже печалба. Възможно е на годишна база да има и над 100% доходност, но това е по-скоро изключение. В добри времена (т.е. при липса на световна финансова и ликвидна криза) инвеститорите в акции могат да разчитат на средна годишна доходност от около 15%. Недостатък на инвестициите в акции е, че цената не винаги расте, а може и да пада. Може да пада и то много. Понякога акционерните дружества фалират, макар че това е рядко срещано явление и най-често има признаци, които предвещават това да се случи, при което инвеститорите могат да излязат от позиция.
     
  • Валута - това може би е следващият по популярност избор в България след банковите влогове. Особено комбинацията 'влог в чуждестранна валута'. Ако говорим за физическо притежаване на валутата, т.е. не правим Forex търговия, тогава същественото предимство е, че си гарантираме сигурност, ако изведнъж българският лев попадне под натиска на свръхинфлация и хиперинфлация, както беше в средата на 90-те години на миналия век. Също така основните чуждестранни валути (евро, щатски долар, британски паунд, швейцарски франк, австралийски долар, японска йена) са изключително ликвидни в цял свят, което означава, че човек може да 'осребри' валутата си и да разполага с пари за харчене. Недостатъкът е, че курсът на валутата е непостоянен и може да имаме както печалба, така и загуба.
     
  • Облигации - облигацията представлява част от по-голям дълг, който дадена компания обещава да изплати като добавя и лихва. Например една компания има нужда от 100 000 лева заем, но банковите лихви са безумно високи и компанията решава да издаде облигационна емисия от 100 облигации, всяка на стойност 1000 лева. Също така компанията обещава на своите облигационери всяка година да им плаща някаква лихва, а след няколко години, когато изтече периода на живот на облигациите, на облигационерите ще им бъде изплатена последната лихва, както и първоначалните 1000 лева. Звучи малко сложно, но накратко казано, по този начин компаниите не плащат равни месечни вноски, а покриват само лихвените си задължения и чак в края на периода погасяват главницата. Инвестицията в облигации по презумпция е толкова рискована, колкото и банковият влог. Също така инвестицията в обигации като правило носи малко по-голяма доходност, отколкото банковият влог. Също така най-често стойността на една облигация е 4-цифрено число, което означава, че този вид инвестиции не е по джоба на всеки.
Изредените по-горе 'инвестиционни инструменти' не изчерпват всички видове инвестиции, в които човек може да вложи парите си, но това са наистина най-често срещаните инвестиции, за които можем да говорим.

В отделна тема ще опиша видовете пазари и начините, по които може да се търгува, тъй като една по принцип ниско рискова инвестиция (каквато е например физическото притежаване на някоя стабилна валута) може да се превърне в много рискова, тъй като пазарът и конкретно самият начин на търговия играят важна роля при повишаването/намаляването на риска.

И винаги помнете - всяка инвестиция има своят риск и няма такова нещо като напълно безрискова инвестиция!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.