Страници

2012-05-21

Как да инвестираме на борсата самостоятелно

Ако се чувствате достатъчно уверени в себе си, може да опитате сами да управлявате парите си на борсата. Не е сложно, но изисква да отделяте време, за да купувате/продавате ценни книжа, да следите икономическите новини и да правите анализи.
Задача номер едно е да намерите инвестиционен посредник, чрез който да търгувате. Принципът на търговията у нас е такъв, че Вие търгувате, акциите се водят на Ваше име, но на практика сделката я сключва даден инвестиционен посредник (ИП).

Инвестиционният посредник ще Ви предложи платформа за електронна търговия, чрез която Вие пускате поръчките си за покупка/продажба на борсата.
Следваща стъпка – влизате в платформата, харесвате си дадена компания и пускате поръчка за покупка.  Или ако вече имате акции, може да пуснете поръчка за продажба.
От къде да намеря инвестиционен посредник?
Списък с инвестиционни посредници. На сайтът на всеки ИП ще намерите информация за контакти (адрес и телефон за връзка). Отивате в офиса им и гордо заявявате, че желаете да търгувате с акции. Оттам нататък брокерите знаят към какво да Ви насочат. Ще подпишете договор за предоставяне на брокерски услуги и ще Ви дадат информация как да ползвате съответната платформа за търговия.
Никога не съм купувал/продавал акции. Какъв е механизмът на покупка/продажба?
Независимо каква платформа за търговия ползвате, има няколко фундаментални елемента, които не се променят, а именно типовете поръчки, които можете да пускате.
Най-лесна за боравене е така наречената пазарна поръчка. Много внимавайте с нея, защото Вие нямате контрол над цената на изпълнение на сделката. В свободен текст описанието на този вид поръчка звучи така: искам да купя/продам конкретен брой акции на такава цена, каквато предложи продавачът/купувачът отсреща.
В платформите за търговия от Вас се изисква просто да въведете количеството акции, които искате да купите/продадете и нищо повече. Неизвестният елемент е на каква цена ще се изпълни сделката. Ако има насрещен продавач/купувач, тогава сделката ще се изпълни частично или в пълен обем на такава цена, каквато е зададена от отсрещната страна.
Нека вземем конкретен пример: да предположим, че в момента на борсата има предлагане на акците ABC на цена 10лв. за 100 броя и 15лв. за 200 броя. Вие пускате пазарна поръчка за 200 акции ABC.
Какво ще се случи? Вашата пазарна поръчка ще се изпълни на две части. Ще закупите 100 броя акции на цена 10лв. за акция и в още една сделка 100 акции на цена 15лв. за акция. Средната цена на сделката съответно излиза 12.50лв. за една акция.
Недостатъкът на пазарната поръчка е, че никога не е 100% сигурно на каква цена ще се изпълни. Понякога борсата е толкова динамична, че обявените цени, които виждате на екрана на платформата за търговия не са актуални. Така ако в горния пример искахте да купите не 200, а 2000 акции, Вашата поръчка щеше да премине над нивото от 15 лева за акция и да се изпълнят още една или няколко последователни сделки на по-високи цени.
Най-важната и основна от всички видове поръчки е така наречената лимитирана поръчка. В свободен текст описанието на този вид поръчка звучи така: искам да купя/продам конкретен брой акции наопределена от мен цена.
За разлика от пазарната поръчка, при лимитиранат Вие определяте не само какво количество акции искате да купите/продадете, но и на каква цена.
Нека отново вземем същия пример: да предположим, че в момента на борсата има предлагане на акците ABC на цена 10лв. за 100 броя и 15лв. за 200 броя. Този път Вие пускате лимитирана поръчка за 200 акции ABC на цена 12лв.
Какво ще се случи? На първо място ще се сключи сделка, в която Вие ще закупите 100 акции на цена 10лв. за акция (защото има насрещна страна с такова предлагано количество и на такава цена). След това остатъкът от Вашата поръчка ще се въведе на борсата и така Вие ще сте потенциален купувач за още 100 броя акции на цена 12лв., но без да се извършва сделка, тъй като никой не предлага за продажба акции на цена 12лв. или по-ниска.
Предимството на лимитираните поръчки е, че те се изпълняват на цената, която сте поискали или на по-добра (по-благоприятна за Вас). Ако липсва насрещно търсене/предлагане, лимитираната поръчка остава активна в системата на борсата и сделка не се сключва до момента, в който някой не реши да купи/продаде на предложената от Вас цена.
Това са основите на борсовата търговия. Има още много правила и тънкости като например откриващи/междинни/закриващи аукциони, аукциони при волатилна търговия, FOC/IOC лимитирани поръчки, поръчки тип „айсберг“, стоп поръчки, участия в първични публични предлагания (IPO) и други. Също така е важо да се знае, че търговията на борсата с облигации е на малко по-различен принцип от търговията с акции, а валутната търговия (Forex) е един съвършено различен пазар с други правила и тънкости.
Като един абсолютен минимум е важно да знаете как да боравите с пазарни и лимитирани поръчки. На практика те са в основата на всички видове финансови инвестиции, в това число акции, облигации и Forex. Ако не знаете как да боравите с тези видове поръчки, рискувате сделките Ви да се изпълнят на неочаквана от Вас цена или изобщо да не се изпълнят и да се чудите защо става така. Не се колебайте да питате вашия брокер за всички въпроси, свързани с борсовата търговия. Все пак на него/нея това му е работата!
Успех!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.