Страници

2012-05-21

Как да инвестираме на борсата чрез взаимни фондове

Чувал съм, че на борсата могат да се печелят повече пари, отколкото дават банките по депозитите си. За съжаление не разбирам нищо от финанси и инвестиции, така че как мога да инвестирам парите си на борсата?


Преди да отговоря на въпроса как, нека започнем малко по-отдалече и задам аз няколко въпроса:
  • Колко пари желаете да инвестирате?
  • Склонни ли сте да инвестирате и да „забравите“ за тези пари 6 месец? Година? Пет години?
  • Как бихте реагирали ако загубите 10% от инвестицията си? А ако загубите 30%? Ами ако са 90%?
  • Кое е по-добре според Вас – да имате постоянен, но малък доход от инвестицията си или да имате голям, еднократен доход след повече време?
Отдавна не е вярно, че на борсата трябва да се участва с много пари. Напълно достатъчни са и 100 лева като за начало, та дори и по-малко. Познавам хора, които са инвестирали по 50 лева. Естествено, колкото повече пари вложите, толкова по-голяма ще е евентуалната Ви печалба.
Сега идва въпросът за колко време сте склонни да се „разделите“ с парите си и те да стоят инвестирани. Краткият отговор е, че колкото по-дълго парите стоят инвестирани, толкова по-голяма е реализираната доходност. На практика Вие сами решавате колко време да държите инвестицията си и няма никакви ограничения дали ще държите инвестицията си само  един ден или в продължение на 35 години.
Сега идва сложната тема, а именно рискът от това да загубим пари.  При нормални обстоятелства, в световен мащаб и в дългосрочен план инвестицията в акции дава средна доходност от 12% до 15% на година. В отделни моменти е възможно да направите и над 100% годишна доходност, но това е по-скоро изключение от правилото. Също така, обаче, съществува риск инвестицията да доведе до загуби, които могат да са до 100% от цялото вложение. На практика е много трудно да загубите всичко, но по време на финансовата криза някои акции на българската фондова борса поевтиняха с над 95% и вложителите запазиха само 5% от стойността на акцията.
Като цяло вероятността да спечелите в дългосрочен план (3-5 годишен период) е доста по-вероятна от тази да загубите част от вложението си. Въпреки това, обаче, няма 100% гаранция, че това наистина ще е така.
При по-общия въпрос как да инвестираме в ценни книжа, по-малък риск от акциите носят т. нар. облигации (ще говоря по-подробно за тях в някоя друга публикация). Те носят фиксирана доходност, която в общия случай е малко над инфлационния индекс. За разлика от акциите, облигациите се водят ниско рисков инвестиционен актив, тъй като във всеки един момент може да се пресметне каква е доходността им и съответно колко струват.
Като цяло може да се каже, че в световен мащаб и в дългосрочен план облигациите носят около 5% или 6% доходност на годишна база.
Това са основните видове ценни книжа – акции и облигации. Първите носят по-висока доходност, но рискът при тях е по-висок, докато вторите по-ниска доходност, но рискът при тях е минимален.
Отново стигаме до въпроса – как да инвестираме?
В България съществуват много взаимни фондове, които инвестират както в акции, така и в облигации (или и в двата вида ценни книжа едновременно).
Когато влагате парите си във взаимен фонд, на практика не инвестирате само Вие. Обикновено инвеститорите в един фонд са десетки, стотици, дори хиляди души. Всеки от тях инвестира във фонда някаква малка сума и така фондът разполага с по-голяма сума пари, които вече да инвестира.
Хубавото на фондовете е, че в тях работят професионални брокери, които са наясно с борсовата търговия и на практика те купуват и продават ценни книжа вместо Вас. Също така фондовете са задължени да изкупуват обратно дяловете, които притежавате във всеки един момент. Така Вие имате гаранция, че можете да излезете от инвестицията си във всеки един момент.
Фондовете също така са задължени да публикуват регулярно цените за покупка/продажба на един дял. Нека вземем един конкретен пример. Да предположим, че Вие имате 100 лева, които искате да инвестирате в договорен фонд „ДФ Ванката“ и към днешна дата цените за един дял са както следва:
  • Продава: 10лв.
  • Купува: 9лв.
Това означава, че Вие имате пари да закупите 10 дяла, всеки на стойност 10лв. Отивате до даден офис, където закупувате дяловете и след това просто чакате. Ако желаете, може от време на време да следите как се движат цените купува/продава на Вашите дялове.
Междувременно брокерите, които работят за договорния фонд инвестират Вашите пари, както и парите на всички останали инвеститори и на база резултатите, които тези брокери постигат се определя и цената купува/продава за дяловете на фонда.
Нека предположим, че пазарът е благоприятен и един ден цената „купува“ стига 14 лева. Решавате да продадете дяловете си, съответно отивате до офиса на фонда, подписвате поръчка за обратно изкупуване и след няколко дни по Вашата банкова сметка ще бъдат преведени 140 лева.
Толкова е просто – единственото, което се изисква от Вас е да посетите офиса на договорния фонд, за да подадете поръчка за покупка и след това да посетите офиса още веднъж, за да подадете поръчка за обратно изкупуване. О, да, също така не е лошо от време на време да следите как се движат цените купува/продава. Обикновено те се публикуват ежедневно на сайта на съответния фонд.
Съществуват няколко вида фондове. Някои инвестират главно в акции и са съответно високо рискови, а други фондове инвестират предимно в облигации. Те съответно са по-ниско рискови. Има и трети вид фондове, които инвестират „по средата“, едновременно в акции и облигации. Те се водят балансирани фондове и при тях рискът е по средата.
Сами трябва да прецените какъв тип взаимен фонд отговаря на Вашите нужди, в зависимост от това какъв риск имате готовност да поемете, за колко време сте склонни да инвестирате парите си, каква доходност очаквате и т.н.
Добре структуриран онлайн ресурс с повече информация за взаимните фондове в България и чужбина е ето това: http://funds.start.bg
Успех! 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.