Страници

2012-05-21

Хазарт ли е инвестицията в акции

Често срещано твърдение е, че инвестицията във финансови активи (акции, валута, структурирани инструменти) е чиста проба хазарт. Защо? Ами защото от днес за утре никой не може да предвиди в каква посока ще се насочи цената – може да е надолу, а може и да е нагоре.
Сигурен съм, обаче, че поне 90% от хората нямат точна дефиниция какво за тях е думата хазарт. За мен хазартна ситуация е тази, която дава големи шансове да загубиш нещо.

Един пример – рулетката и играта черно-червено. Ако се абстрахираме от нулата (и двойната нула), тогава шансът да спечелим и загубим е един и същ – точно 50%. Само че какво печелим и съответно какво губим? В случая с рулетката, потенциалната печалба е 100% от залога, а потенциалната загуба е също 100% от залога при поет риск от 50%.
Нека отново вземем пример с рулетката, само че този път при стандартна игра и залог на някое от числата от 0 до 32. В такъв случай шансът да се падне моето число е 1 към 33, т.е. малко над 3%, а потенциалната печалба (ако не се лъжа) е 32 пъти стойността на залога, т.е. 3200%.
В горната ситуация имаме следните характеристики:
Потенциална печалба: 3200%
Потенциална загуба: 100%
Поето ниво на риск: 97%
Въпросът е заслужава ли си да рискуваме, при положение, че има 97% вероятност да загубим, въпреки огромната потенциална печалба?
Инвестициите в акции се различават коренно от „инвестицията“, която правим в казино, защото:
  • За разлика от казиното, при акциите липсва ефектът „всичко или нищо“. Няма ограничения за потенциалната печалба, а потенциалната загуба се определя от всеки играч поотделно. Например при реализирана капиталова загуба от 30% играчът може да реши да затвори позицията си и да се оттегли, без да рискува останалите 70% от активите си.
  • Когато има реализирана загуба, обикновено тя не е в пълен размер на първоначалната инвестиция, тъй като акционерните дружества не изпадат в несъстоятелност изведнъж и всички инвеститори имат възможност да излязат от позиция при първи негативни новини. Нещо повече, на българската фондова борса има поне два примера за акционерни дружества, които са обявени в несъстоятелност, но все пак акции на съответните акционерни дружества се търгуват.
  • При акциите имаме т. нар. понятие „тренд“ (посока) на движението на цената. Докато при рулетката изходът от всеки следващ ход е в рамите на една и съща статистическа зависимост, при акциите тази „зависимост“ се определя от тренда. Инвестиция по време на положителен тренд дава много голяма вероятност да се извлече печалба, докато инвестиция при отрицателен тренд е твърде вероятно да доведе до загуба.
  • Технически и фундаментален анализ – при рулетката се правят анализи на база вероятности (например системата Мартингейл), докато при акциите техническият анализ се базира на статистиката (Moving AveragesMACD и други). Фундаменталният анализ от своя страна включва в себе си оценка на акционерното дружество (финансови отчети, микро и макроикономически показатели, оценки за бъдещо развитие и т.н.) и е неприложим при игрите в казино.
Още много може да се изпише, но това е, което аз давам за пример. От години се занимавам с инвестиции в ценни книжа и след теглене на чертата резултатът ми е положителен. Само за сравнение, единствените два пъти, когато стъпих в казино, загубих всичките си пари.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.