Страници

2012-02-14

Най-изгодното инвестиционно злато

Тази публикация следва да се тълкува като лично мнение на автора и не представлява препоръка за взимане на инвестиционни решения!

Ще се опитам да отговоря на един единствен въпрос, а именно какъв вид инвестиционно злато представлява най-изгодна покупка от гледна точка на вложените пари.

За база ще използвам цените към днешна дата, които са публикувани на сайта на фирма Tavex и наKitco. Държа да отблежа, че това не е реклама на Тавекс. Просто поради липса на друга фирма, която толкова публично да обявява цени за златните си продукти, ползвам цените, обявени от Тавекс.


И така, на сайта на Kitco виждам, че цената за килограм чисто злато е EUR 41912.66. Централният курс на БНБ за EUR 1 е 1.95583лв.

Нека видим колко струва един грам чисто злато: 41912.66 * 1.95583 / 1000 = 81.9740лв.

1 грам злато (спот цена) = 81.97лв.

Ще направя кратък ценови анализ на някои златни инвестиционни продукти като използвам следните метрики:
 • Курс купува - цената, която предлага Тавекс, ако клиентът притежава  злато и иска да го продаде.
 • Курс продава - цената, която предлага Тавекс, ако клиентът желае да закупи даден златен продукт.
 • Спот цена - международната борсова цена за 1 грам злато.
 • Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам - процентната разлика на курс купува/продава, събрана с процентната разлика купува/спот като предварително курс купува е преизчислен за грам злато. Казано по-просто, това представлява процентът на 'прецакване' от страна на купувача, ако той закупи даден златен инвестиционен продукт и след това веднага го продаде на спот цена.

Злато кюлче от 1 грам

Курс купува: 82.00лв.
Курс продава: 119.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 31.09%.
Процентна разлика межу курс 'купува' и цената за грам злато: 0.04%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 31.09 + 0.04 = 31.13%


Злато кюлче от 2.5 грама

Курс купува: 205.00лв.
Курс продава: 267.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 23.22%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 0.04%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 23.22 + 0.04 = 23.26%.


Злато кюлче от 5 грама

Курс купува: 410.00лв.
Курс продава: 460.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 10.87%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 0.04%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 10.87 + 0.04 = 10.91%.


Злато кюлче от 10 грама

Курс купува: 820.00лв.
Курс продава: 919.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 10.77%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 0.04%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 10.77 + 0.04 = 10.81%.


Злато кюлче от 20 грама

Курс купува: 1640.00лв.
Курс продава: 1814.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 9.59%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 0.04%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 9.59 + 0.04 = 9.63%.


Злато кюлче от 50 грама

Курс купува: 4100.00лв.
Курс продава: 4320.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 5.09%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 0.04%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 5.09 + 0.04 = 5.13%.


Злато кюлче от 100 грама

Курс купува: 8209.00лв.
Курс продава: 8619.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 4.76%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 0.15%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 4.76 + 0.15 = 4.91%.

***   ***   ***

Ето какви генерални изводи можем да си направим:
 • Колкото по-тежко кюлче купуваме, толкова по-ниска е надбавката (премията), която се начислява над спот цената на златото. Иначе казано по-изгодно излиза да купуваме по-тежки кюлчета, отколкото по-леки.
 • Изкупната цена на всички златни кюлчета следва почти 100% спот цената за грам злато на световните пазари.
***   ***   ***


Кругерранд (1 унция)

Курс купува: 2589.00лв.
Курс продава: 2719.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 4.78%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 1.52%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 4.78 + 1.52 = 6.30%.


Кругерранд (1/2 унция)

Курс купува: 1237.00лв.
Курс продава: 1449.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 14.63%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: -3.06%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 14.63 - 3.06 = 11.57%.


Кругерранд (1/4 унция)

Курс купува: 619.00лв.
Курс продава: 756.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 18.12%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: -2.96%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 18.12 - 2.96 = 15.16%.


Кругерранд (1/10 унция)

Курс купува: 247.00лв.
Курс продава: 320.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 22.81%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: -3.22%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 22.81 - 3.22 = 19.59%.

***   ***   ***

Ето какви генерални изводи можем да си направим:
 • Както и при кюлчетата, колкото по-тежка монета купуваме, толкова по-ниска е надбавката (премията), която се начислява над спот цената на златото.
 • Процентно погледнато, изкупната цена на всички монети от серията Кругерранд (без тази от 1 унция) е по-ниска от спот цената на златото!!! Така излиза, че златото, което се съдържа в тези монети струва по-малко от златото на спот пазара.
***   ***   ***

Австралийско Кенгуру (1 унция)

Курс купува: 2615.00лв.
Курс продава: 2745.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 4.74%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 2.50%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 4.74 + 2.50 = 7.24%.


Австралийско Кенгуру (1/2 унция)

Курс купува: 1275.00лв.
Курс продава: 1481.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 13.91%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 0.01%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 13.91 + 0.01 = 13.92%.


Австралийско Кенгуру (1/4 унция)

Курс купува: 638.00лв.
Курс продава: 798.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 20.05%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 0.10%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 20.05 + 0.1 = 20.15%.


Австралийско Кенгуру (1/10 унция)

Курс купува: 255.00лв.
Курс продава: 357.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 28.57%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 0.01%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 28.57 + 0.01 = 28.58%.

***   ***   ***

Ето какви генерални изводи можем да си направим:
 • Както и при кюлчетата и при монетата Кругерранд, колкото по-тежка монета купуваме, толкова по-ниска е надбавката (премията), която се начислява над спот цената на златото.
 • Изкупната цена на всички монети от серията Австралийско Кенгуру (без тази от 1 унция) следват почти 100% спот цената на златото. При монетата от 1 унция има известна премия над спот цената, затова общата надбавка е малко повече, отколкото при кюлчетата от 50 и 100 грама.
***   ***   ***


Австрийски Дукат

Курс купува: 299.00лв.
Курс продава: 322.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 7.14%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 5.64%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 7.14 + 5.64 = 12.78%.

***   ***   ***

Ето какви генерални изводи можем да си направим:
 • Само покупката на кюлче от 50 и/или 100 грама, както и покупката на инвестиционни монети от 1 унция излиза по-изгодно ако сравняваме разликата в курсовете купува/продава. Имайки предвид и сравнително ниската цена, това е един наистина удачен избор за хора, които искат да инвестират в злато, без да харчат много пари за целта.
 • Изкупната цена на монетата Австрийски Дукат е много над спот пазара (над 5%). Това може да изиграе лоша шега след време, тъй като купувачът не винаги е склонен да даде такава висока премия над пазара.
***   ***   ***


Наполеон III

Курс купува: 486.00лв.
Курс продава: 524.00лв.

Процентна разлика между курсове купува/продава: 7.25%.
Процентна разлика межу курс 'купува' (за един грам) и цената за грам злато: 2.08%.

Обща надценка над спот цената на златото за 1 грам: 7.25 + 2.08 = 9.33%.

***   ***   ***

Ето какви генерални изводи можем да си направим:
 • Само покупката на кюлче от 50 и/или 100 грама, както и покупката на инвестиционни монети от 1 унция излиза по-изгодно ако сравняваме разликата в курсовете купува/продава. Имайки предвид и сравнително ниската цена (само монетата Австрийски Дукат е по-евтина), това е един наистина удачен избор за инвестиция в злато. Няма златар в Европа, който да не е запознат с това какво представляват монетите Наполеон, Умберто и Вренели например, което е предпоставка за лесната продажба на европейските исторически монети.
 • Изкупната цена на почти всички исторически монети е със сравнително малка премия над спот цената на златото. В конкретния случай премията е малко над 2%, което е приемливо, особено в сравнение с премията на монетата Австрийски Дукат.
***   ***   ***


На базата на горния анализ ще си позволя да формулирам следните съвети:
 • Ако парите не са никакъв проблем, най-удобен и изгоден начин за инвестиция в злато са кюлчетата от 50 и 100 грама, като тези от 100 грама са с една идея по-изгодни за притежаване. Съотношението купува/продава/премия при тези кюлчета е най-ниско, като физически обем са изключително малки, лесно се складират и лесно се пренасят.
 • Ако човек не разполага с толкова големи финансови възможности, тогава най-изгоден вариант са историческите златни монети (като пример съм дал Наполеон III), тъй като общото съотношение цена/купува/продава/премия е изключително изгодно дори в сравнение с голяма част от съвремените златни инвестиционни продукти. Малкият недостатък е, че в Узбекистан например златарите надали са чували за златните монети на Умберто I, но със сигурност знаят какво е Кругерранд. Иначе казано 'разпонзваемостта' на историческите монети е ограничена най-вече в региона, където монетите са циркулирали. Съвременните инвестиционни монети като Кругерранд, Китайска Панда, Австрийска Филхармония, Канадски Кленов Лист, Австралийско Кенгуру и т.н. не страдат от този недостатък, тъй като са световно известни.
 • При съвсем малки финансови възможности най-изгоден златен продукт се явява монетата Австрийски Дукат. Съотношенитео купува/продава при тази монета е дори по-ниско от това на историческите златни монети, но притежателят им поема известна доза риск заради по-високата премия, която е включена в цената на тази монета и която утре вече може да я няма, при което изкупната цена рязко ще падне с няколко процента.
 • Като общо съотношение цена/купува/продава/премия, най-удобен и удачен вариант за инвестиране в злато са всички съвременни златни инвестиционни монети от 1 унция. Само златните кюлчета от 50 и 100 грама представляват по-изгодна инвестиция, но цената им е доста 'солена' и не е по всеки джоб.
Тази публикация следва да се тълкува като лично мнение на автора и не представлява препоръка за взимане на инвестиционни решения!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.