Страници

2012-12-29

Ниско рискови фондове 2012

Вече сме в самия край на 2012г. и тъй като светът не свърши е време за една финансова ретроспекция на ниско рисковите фондове. Както вече всички знаем, от 2013г. срочните депозити подлежат на облагане с данък и една от възможните алтернативи е инвестиция във взаимен фонд с ниско рисков профил.

В класацията съм пропуснал някои фондове, например тези на Стандарт заради неразбориите с КФН и също така някои фондове, които имат отворени/затворени периоди за инвестиция в тях.

2012-05-27

Как да анализираме борсово търгуваните компании

И така - решили сте да се включите в голямата игра, която се нарича борсова търговия. А знаете ли всъщност правилата на играта?

Повечето начинаещи инвеститори най-често са си харесали някоя компания и инвестират в нея без значение от обстоятелствата, или инвестират в компания, чиято цена в момента е ниска. И двата подхода не са правилни и водят до големи рискове.

2012-05-26

Рискове при търговията с валута

Търговията с валута или т. нар. Forex (Foreign Exchange) е най-добре развитият пазар в целия свят. Въпреки това, малко хора всъщност са наясно, че има повече от един начин за търговия на този пазар и възможностите за печалба, както и рисковете от потенциална загуба са различни.

Един сравнително лесен начин за инвестиция в каквато и да била валута е с директна покупка от най-близкото Change бюро. По този начин ставате горд притежател на определено количество чуждестранна валута и 1% промяна в цената води автоматично до 1% печалба или загуба, в зависимост от това в каква посока е движението.

На фона на горния параграф звучи малко парадоксално, че според повечето Forex трейдъри търговията с валута е много рискова и човек буквално в рамките на един ден може да загуби всичко. Ами така е, прави са хората, само че те не говорят за директна покупко-продажба на валута, а за друг начин на търговия, исвестен като търговия с марджин (margin) на ливъридж (leverage) основа.

2012-05-21

Видове активи, в които може да се инвестира

Ето най-честите 'инструменти', в които човек инвестира своите пари:
  • Банков депозит - в България това е най-често срещаната форма на инвестиция и всички знаем какво представлява. Предимството е, че човек може лесно да изтегли парите си, дори когато с това губи част от лихвата, т.е. имаме бърз достъп до парите си. Недостатък е това, че лихвата най-често е доста под общият инфлационен индекс.

  • Злато и сребро - в България инвестицията в ценни метали не е особено популярна, но в световен мащаб много хора предпочитат да инвестират именно така. Едно огромно предимство е, че златото и среброто са лесно разпознаваеми в цял свят и сравнително лесно могат да се обърнат в пари. Недостатъкът е, че цената на ценните метали не е постоянна и може да се движи както нагоре, така и надолу. Също така при продажба може да ви предложат цена много по-ниска от борсовата и ако имате спешна нужда от пари, може да изгубите част от вложението си в ценни метали. 

Какво означава да си успешен трейдър

Наскоро в един от най-посещаваните инвестиционни форуми се заформи дискусия каква точно означава да си успешен трейдър. Няма точна дефиниция, а и никога не е имало. Ето какво мисля аз по въпроса:

Как да инвестираме на борсата самостоятелно

Ако се чувствате достатъчно уверени в себе си, може да опитате сами да управлявате парите си на борсата. Не е сложно, но изисква да отделяте време, за да купувате/продавате ценни книжа, да следите икономическите новини и да правите анализи.
Задача номер едно е да намерите инвестиционен посредник, чрез който да търгувате. Принципът на търговията у нас е такъв, че Вие търгувате, акциите се водят на Ваше име, но на практика сделката я сключва даден инвестиционен посредник (ИП).

Как да инвестираме на борсата чрез взаимни фондове

Чувал съм, че на борсата могат да се печелят повече пари, отколкото дават банките по депозитите си. За съжаление не разбирам нищо от финанси и инвестиции, така че как мога да инвестирам парите си на борсата?

Няколко истини за инвестициите в акции

В интернет пространството се разпространяват много митове за финансовите инвестиции – някои положителни, други отрицателни. Ето някои от истините, които научих от опит:

Хазарт ли е инвестицията в акции

Често срещано твърдение е, че инвестицията във финансови активи (акции, валута, структурирани инструменти) е чиста проба хазарт. Защо? Ами защото от днес за утре никой не може да предвиди в каква посока ще се насочи цената – може да е надолу, а може и да е нагоре.
Сигурен съм, обаче, че поне 90% от хората нямат точна дефиниция какво за тях е думата хазарт. За мен хазартна ситуация е тази, която дава големи шансове да загубиш нещо.

2012-03-03

Tavex Анализатор

Във връзка с прединия ми постинг реших да направя едно простичко уеб приложение за Google Chrome, което да пресмята вместо мен процентната разлика между курсовете купува/продава за продуктите на Тавекс.

Ето как изглежда по принцип стандартната страница с ценовата листа:

2012-02-14

Най-изгодното инвестиционно злато

Тази публикация следва да се тълкува като лично мнение на автора и не представлява препоръка за взимане на инвестиционни решения!

Ще се опитам да отговоря на един единствен въпрос, а именно какъв вид инвестиционно злато представлява най-изгодна покупка от гледна точка на вложените пари.

За база ще използвам цените към днешна дата, които са публикувани на сайта на фирма Tavex и наKitco. Държа да отблежа, че това не е реклама на Тавекс. Просто поради липса на друга фирма, която толкова публично да обявява цени за златните си продукти, ползвам цените, обявени от Тавекс.